Wat ik concreet kan betekenen als Personal Assistant voor Personeel en Organisatie

Personeel en Organisatie
Personeel wordt regelmatig betiteld als kapitaal van de organisatie. Human resources en human capital zijn dan ook heel gebruikelijke termen. Maar… zou je in de rol van medewerker zelf wel als kapitaal of middel willen worden beschouwd? Ik denk van niet.

INSPIREREND WERKKLIMAAT
Als medewerker vind je het veel belangrijker om op juiste waarde te worden ingeschat. Wanneer dit gebeurt, zal die waarde je een gevoel van waardering geven en het vertrouwen in jezelf sterken om je verder te ontwikkelen en te groeien. Word je hier goed in begeleid, ontstaat er een werkklimaat waarin je elkaar inspireert en bijstaat. Je leert elkaar op juiste waarde inschatten. Door elkaars kwaliteiten te leren zien en benutten, kun je meer doen in minder tijd met meer werkplezier en minder verzuim. Is dat niet interessant?

RENDEMENT
Samenwerken zie ik als absolute voorwaarde om zowel persoonlijk als zakelijk rendement te optimaliseren. Tijdens coachingsgesprekken merk ik dat dit in veel bedrijven nog niet zo is en mensen overwegen op te stappen. Maar nu het weer beter gaat met de economie groeit de behoefte aan medewerkers die zich met de organisatie mee ontwikkelen en loyaal zijn. Mijn werkwijze is erop gericht mensen snel te doorgronden en de vinger op de zere plek te leggen of juist eigenschappen te detecteren die niet direct zichtbaar zijn, maar wel in belangrijke mate kunnen bijdragen om het beste uit medewerkers te halen.

Is dit wat je stoort?

 • Geen dynamisch werkklimaat, inefficiënte werkwijze en te hoog verzuimpercentage.
 • Onvoldoende structuur in de organisatie.
 • Medewerkers die niet doen wat ze horen te doen of niet op de juiste plek zitten.
 • Medewerkers die niet MET elkaar, maar TEGEN elkaar werken.
 • Medewerkers die geen verantwoordelijkheid erkennen en daarnaar handelen.
 • Geen gemotiveerd zelfstandig functioneren, betrokkenheid, loyaliteit en initiatief.
 • Functioneringsgesprekken worden als lastig ervaren; meetbare resultaten en voortgangsbewaking ontbreken.
 • Hoge kosten voor verzuim en verzekeringspremie.
 • Moeite met het regelen van arbeidsrechtelijke zaken bij in-, door- en uitstroom.

Dit is wat je krijgt

 • Inspirerend werkklimaat waarin mensen elkaar bijstaan om er samen uit te halen wat erin zit.
 • Meer werkplezier en minder verzuim = meer rendement in een win/win situatie.
 • Adequate in- en uitstroom met balans tussen arbeidsrechtelijke en intermenselijke verhoudingen.
 • Competenties en gedragskenmerken in balans met taken en verantwoordelijkheden.
 • Mini-assessment waarin men zichzelf en elkaar snel herkent, inspiratie en motivatie vindt.
 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan met resultaatgerichte afspraken en voortgangsbewaking.
 • Coaching en training ter verbetering van de performance en draagvlak voor verandering.
 • Vertrouwenspersoon die mensen kan lezen, inspireren en motiveren bij verlies of verandering.
 • Lagere kosten voor verzuim en verzekeringspremie door voorspoedige re-integratie of outplacement.

En dit is het resultaat
Verandering van de mindset bij de medewerkers. Ze leren bedreigingen om te zetten in kansen en krijgen meer zelfvertrouwen om verantwoordelijkheid te durven nemen. Overtuigd dat je samen in minder tijd tot meer resultaat kunt komen is er wederzijds respect en waardering. Dit maakt dat het verzuim daalt en het rendement stijgt. Menselijk kapitaal wordt tot winst gemaakt voor zowel werkgever als werknemer. Deze methode heeft een preventieve werking ten opzichte van verzuim en draagt bij om tot verlaging van ziektekosten en verzekeringspremie te komen.
Ik ben gewend buiten kaders te denken, kansen te zien, helder te communiceren, te inspireren en motiveren als personal assistant voor personeel en organisatie en raakvlakken als kwaliteitsmanagement, directiesecretariaat, communicatie, coaching en re-integratie.

Laat jouw zorg mijn uitdaging zijn

sf2a1840k1000

Als persoonlijk assistent en sparringpartner met meer dan 25 jaar ervaring help ik je te excelleren in wat je graag doet. En wat voor jou bijzaak is, zul je bij mij in goede handen weten.

Meld je hier aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek

NU AANMELDEN
Allround

Het is onze kracht om met een relatief gering aantal medewerkers een goed product te kunnen maken. We hanteren korte lijnen bij en hebben geen HR-manager in dienst bij WSM.

Hebben we iemand nodig die dingen regelt waar we zelf even niet aan toekomen is het prettig een beroep te kunnen doen op Berend. Hij is een oude bekende van ons uit de tijd toen WSM nog deel uitmaakte van een holdingmaatschappij en we samen deelnamen aan MT-vergaderingen. Namens de directie hield Berend zich onder meer bezig met uitvoerende taken ten aanzien van personeel en organisatie in relatie tot kwaliteitsmanagement. Hij heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de medewerkers binnen de bedrijfsprocessen. Hij is betrokken geweest bij de in- en uitstroom. Bijvoorbeeld met het opstellen van functieprofielen, personeelsadvertenties, arbeidsovereenkomsten en scholingsplannen. Als vertrouwenspersoon en sparringpartner heeft hij een actieve rol gespeeld met het voeren van inspiratiegesprekken en verzuimbegeleiding.

Dat Berend dit soort zaken tegenwoordig oppakt als freelancer vanuit AltraVista Consultancy geeft rust op drukke momenten, want als personal assistant is hij allround.

Cees van WijnenVan Warmerdam Speciaal Meubilair B.V.

Inspiratie opdoen in een oriënterend gesprek

AFSPRAAK MAKEN