Wat ik concreet kan betekenen als Personal Assistant voor Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement, een woord dat je mogelijk direct doet denken aan formaliteiten en lastige certificeringstrajecten voor ISO en VCA. Ik heb regelmatig meegemaakt dat zowel medewerkers als directieleden alle kanten opliepen behalve de mijne als ik erover begon. Maar daar was ik al gauw klaar mee.

MAAK LEUK WAT VERVELEND LIJKT!
Mijn oplossing is simpel. Maak leuk wat vervelend lijkt! Mijn werkwijze is intermenselijk gericht. Als ik naar de bedrijfsprocessen kijk begin ik met het aanbrengen of aanpassen van de structuur, die ik helder en inzichtelijk maak. Medewerkers worden gemotiveerd om verantwoordelijkheid te nemen doordat ze erop leren te vertrouwen dat ze deze aankunnen. Ze merken dat interne audits geen instrument zijn om ergens op te worden afgerekend, maar dient ter ondersteuning van hun groeiproces. Het gevoel dat ze worden gehoord en dat er met hen wordt meegedacht inspireert tot persoonlijke ontwikkeling. Het stimuleert om gezamenlijk tot een kwaliteitssysteem te komen dat leeft binnen de organisatie doordat het samen wordt gedragen.

BEHEERSBAARHEID
De kracht van elk kwaliteitssysteem is een goede beheersbaarheid. Mijn methode is erop gericht kruisverbanden te leggen tussen KAM en HRM. Bij voorkeur binnen een geautomatiseerde structuur. Daaruit zijn op elk gewenst moment trendanalyses, acties, reminders en managementrapportages te genereren. Er bestaan diverse mogelijkheden voor. Een daarvan heb ik zelf ontwikkeld op basis van mijn ervaring als KAM-coördinator en interne auditor.

Is dit wat je stoort?

 • Geen duidelijke structuur in of samenhang tussen bedrijfsprocessen.
 • Kwaliteitssysteem dat niet wordt gedragen of handboek dat niet wordt gebruikt.
 • Ongestructureerde werkwijze.
 • Faalkosten door gebrekkige overdracht van informatie.
 • Medewerkers die geen verantwoordelijkheid erkennen en nemen.
 • Geen tijd om een kwaliteitssysteem te creëren en beheren.
 • Moeite met de voorbereiding van een certificering.
 • Een organisatiehandboek dat niet wordt gebruikt.

Dit is wat je krijgt

 • Hulp bij voorbereiding van externe audits voor certificeringen met efficiënt plan van aanpak.
 • Bedrijfsprocessen systematisch in kaart met taken en verantwoordelijkheden medewerkers.
 • Efficiënt Handboek volgens de norm met relevante formulieren en werkinstructies.
 • SMART geformuleerde doelstellingen met persoonsgerichte acties en verantwoordelijkheden.
 • Interne audits met coachende benadering van de medewerkers t.b.v. motivatie en draagvlak.
 • Gestructureerde beoordeling leveranciers en onderaannemers met selectiesysteem.
 • Koppeling acties uit RI&E, werkplekinspecties en interne audits met plan van aanpak.
 • Trajectbewaking met prioriteitsaanduiding, effectiviteitmeting en trendanalyse.
 • ARBO-jaarplan, opleidingsplan, Periodiek Medisch Onderzoek, verzuimbegeleiding, vertrouwenspersoon.
 • Geen dubbel werk door koppeling van informatie, bij voorkeur in geautomatiseerde structuur.

En dit is het resultaat
Op deze wijze worden kwaliteit, arbo en milieu geborgd en kan ik je helpen met het behalen of vernieuwen van een certificaat voor ISO 9001, ISO 14001, VCA en BRL SVMS-007. Maar kwaliteit heeft nog veel meer aspecten die de kracht en het onderscheidend vermogen van je onderneming vormen. Denk daarbij aan personeel en organisatie, directiesecretariaat en communicatie. Deze worden belicht bij de overige deelgebieden van mijn dienstenpakket als personal assistant.

Laat jouw zorg mijn uitdaging zijn

sf2a1840k1000

Als persoonlijk assistent en sparringpartner met meer dan 25 jaar ervaring help ik je te excelleren in wat je graag doet. En wat voor jou bijzaak is, zul je bij mij in goede handen weten.

Meld je hier aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek

NU AANMELDEN
 Berend maakt het voor elkaar en zelf heb je rust in je hoofdLogo_Piet v.d. Berg

Je doet iets goed of je doet het niet. Naast onze VCA certificering wilden we bij Loon- en Aannemersbedrijf P. van den Berg B.V. een certificaat halen voor onze sloopwerkzaamheden (BRL SVMS-007). We zijn er eerst zelf mee aan de slag gegaan, maar dat werkte niet omdat we veel te druk waren met onze dagelijkse bezigheden.

Via ons netwerk kwamen we in contact met Berend Tiemersma van AltraVista. Hij pakt zaken op waar je als ondernemer met een drukke agenda tegenop ziet, zoals onze certificering. BRL kende hij niet. Na een korte blik in onze dossiers en wat pittige vragen nam hij een paar ordners onder zijn arm en zei: “Ik wil kwaliteit kunnen leveren, anders begin ik er niet aan”. Een paar dagen later zat hij bij ons om tafel met een plan van aanpak dat hij had gemaakt volgens de richtlijn. Het volgende was een database waarin hij BRL had gecombineerd met VCA. Daarvoor stond namelijk een externe controle op de planning. De verbinding tussen BRL en VCA in het systeem heeft veel tijd bespaard.

Berend heeft zelf de interne audits gehouden. Er rolden checklists uit het systeem met acties, meetpunten, kwaliteitsbeoordelingen en voortgangsbewaking. Wekelijks konden we zien waar we stonden. De externe controle verliep soepel en leverde ons het certificaat op.

Berend kan zich snel iets eigen maken en overzichtelijk in kaart brengen. Hij zet acties uit en helpt mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij krijgt op een prettige manier gedaan wat nodig is en zelf heb je weer rust in je hoofd. Hiervoor onze dank.

Piet van den BergLoon- en Aannemersbedrijf P. van den Berg B.V.

Inspiratie opdoen in een oriënterend gesprek

AFSPRAAK MAKEN