Met een goed gevoel het gesprek in

Als je mij komt bezoeken voor een consult, een strategiesessie of coachingsprogramma zal je je snel op je gemak voelen door mijn gemoedelijke, invoelende benadering. Maar natuurlijk is het prettig om vooraf te weten waar je aan toe bent.

Consult

Het consult is nog altijd een populaire keuze bij mensen die een antwoord zoeken op specifieke levens- of carrièrevraagstukken.

Coaching

Coaching heeft meer een begeleidend en therapeutisch karakter dan het consult. Het is een traject van drie of meer maanden waarin ik je stapsgewijs begeleid om Werk, Leven en Welzijn in balans te brengen. Zodat je vrij van belemmerende factoren geïnspireerd en gemotiveerd naar een toekomst toewerkt die jou de voldoening geeft die je zoekt. Het kan daarbij gaan om zaken als rouwverwerking, stress en burn-out, loopbaanbegeleiding, re-integratie of het opzetten van een eigen bedrijfsactiviteit. Download mijn e-book “Maak Obstakels tot Springplank” voor meer informatie.

Voor wie

Iedereen die meer uit zijn of haar leven wil halen. Om tot de kern van jezelf te komen, af te rekenen met belemmerende factoren, geïnspireerd te raken om met een goed gevoel over jezelf een andere wending aan je leven of loopbaan te geven en de voldoening te vinden die je zoekt.

Waar

Consult en coaching vinden zoveel mogelijk plaats in mijn praktijk aan huis. Een sfeervolle ruimte waar mensen zich snel op hun gemak voelen en tot rust komen. Er komen niet alleen mensen uit Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant en Utrecht, maar ook uit andere delen van het land of zelfs het buitenland.

Desgewenst is het mogelijk een bijeenkomst te houden op een externe locatie.  AltraVista heeft bijvoorbeeld beschikking over een goed bereikbare locatie in de regio Utrecht met gratis parkeergelegenheid. Als je wilt is het ook mogelijk elkaar te ontmoeten op een locatie die je zelf prettig vindt. In dat geval kan het wel zo zijn dat er reiskosten worden berekend.

Verstandig om mee te nemen

Om een zo zuiver mogelijke waarneming te kunnen hebben bij mensen die je ter sprake brengt, vind ik het prettig als je foto’s meeneemt waarop ik ze goed in de ogen kan kijken. Dingen die ik je vertel zullen mogelijk een gevoel bevestigen dat je zelf al hebt. Natuurlijk zul je ook dingen horen die je (nog) niet weet, maar die in relatie tot jou van belang zijn, want daar gaat het immers om.
Het is trouwens zinvol om vooraf te bedenken welke onderwerpen je wilt bespreken en vragen te noteren zodat je niets kunt vergeten.

Afspraak

Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt, per e-mail of via de Contactpagina op de website. Je krijgt een bevestiging van de afspraak per e-mail. Als je een gemaakte afspraak wilt verzetten of annuleren, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht.

Kosten en Betaling

In de prijstabel hieronder zie je een overzicht van de kosten. Eenmalige consulten worden vooraf gefactureerd of – indien afgesproken – contant afgerekend. Meerdaagse trainingen worden altijd vooraf gefactureerd. In dat geval krijg je na ontvangst van je betaling een definitieve bevestiging per e-mail met nadere bijzonderheden, zoals de tijdstippen waarop we bijeen komen.

Vergoeding

Er is geen vergoeding mogelijk via je ziektekostenverzekering. Ben je in loondienst, dan zal in bepaalde situaties je werkgever bereid zijn de kosten te dragen. Bijvoorbeeld als het consult bijdraagt aan je ontwikkeling, het omgaan met collega’s, je welbevinden en/of functioneren na verlies of verandering om te voorkomen dat je ziek wordt. Heb je een ziektewetuitkering, WIA of Wajong, dan is het mogelijk dat je een re-integratietraject mag volgen via het UWV.

Integriteit

Ik kan je alleen goed helpen als je bedoelingen serieus zijn en je de vragen die ik stel zo eerlijk mogelijk beantwoordt. Bedenk daarbij dat er geen goed of fout is. Het is niet aan mij om over jou te oordelen, maar je te adviseren en waar nodig te begeleiden. Er zijn geen taboes, ik vind niets raar. Je kunt over alles met mij praten, ook al zijn sommige dingen in jouw beleving misschien wat moeilijk bespreekbaar. Voor al hetgeen er tijdens een consult wordt besproken geldt geheimhouding zoals dat bij hulpverlening gebruikelijk is.

AVG

Voor informatie in het kader van de AVG kun je de privacyverklaring downloaden. Zie daarvoor de link onderaan de homepage. Zo ook het klachtenreglement.

Voorbehoud van rechten

Er is te allen tijde sprake van een inspanningsverlichting, geen resultaatsverplichting. Er kunnen geen rechten aan adviezen worden ontleend. Je bepaalt zelf of en in welke mate je er waarde aan hecht en er invulling aan geeft. Voor dat laatste draag je zelf de verantwoordelijkheid.

AltraVista is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld aan haar toe te rekenen tekortkoming(en). Niet als toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval beschouwd gedragingen van met jouw toestemming bij de dienstverlening betrokken hulppersonen, gebruik van onvolledige en/of onjuiste informatie en gebruik van gebrekkige hulpzaken. Aansprakelijkheid beperkt zich tot maximaal het betaalde bedrag de verleende dienst.

Wil jij jouw Obstakels tot Springplank maken?

DOWNLOAD GRATIS E-BOEK

Zet nu je eerste stap in een gratis telefonisch kennismakingsgesprek

Verkenningsconsult

€ 177,00
 • Verkenning Werk, Leven en Welzijn
 • Vraag en antwoord
 • Fotoscreening
 • Knelpunten in ander perspectief
 • Kansen leren zien voor een nieuwe wending
 • Moed en vertrouwen voor je toekomst

Strategiesessie

€ 447,00
 • Inclusief Verkenningsconsult
 • Mini-assessment voor zelfanalyse
 • Jouw persoonlijkheid helder in beeld
 • Kwaliteiten, valkuilen, interesses en mogelijkheden
 • Inspiratie om obstakels tot springplank te maken
 • Rapportage en advies voor een nieuwe wending

Rendementsplan

€ 947,00
 • Inclusief Verkenningsconsult
 • Inclusief Strategiesessie
 • Systematische aanpak knelpunten
 • Inspiratie en koers voor nieuwe wending
 • Plan van Aanpak met doelstellingen en acties
 • Coaching op weg naar wat jou voldoening schenkt