Re-integratiecoach helpt jouw toekomst een nieuwe impuls te geven

Hoe mooi zou het zijn als je weer aan het werk bent! Het gevoel te hebben dat je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet. Als re-integratiecoach help ik jouw leven een nieuwe impuls te geven. Daarmee gaan we samen jouw balans in Werk, Leven en Welzijn herstellen, waar AltraVista Consultancy goed in is. Ik help je om met nieuw of ander werk je plaats in het arbeidsproces en de maatschappij heroveren. Op een manier die jou de meeste voldoening geeft. Ik doe dat in samenwerking met werkgevers en het UWV.

Met meer dan dertig jaar ervaring in het bedrijfsleven, spreek ik de taal van zowel de werkgever, werknemer als werkzoekende. Met een sterk invoelend vermogen, verplaats ik mij gemakkelijk in jouw belevingswereld. Daarbij leg ik snel de vinger op de zere plek. Wat belemmerend voor jou werkt, plaats ik in een ander perspectief. Als springplank voor een inspirerende re-integratie. Ik help je nieuwe inzichten en talenten te ontwikkelen, gericht op wat je graag doet. Dit kan zijn bij een werkgever, met een eigen bedrijfsactiviteit of een combinatie daarvan. Je leert zichtbaar te worden voor potentiële werkgevers of opdrachtgevers. En je zodanig te profileren dat ze met je willen kennismaken.

De gesprekken vinden plaats in mijn sfeervolle praktijk, op een rustige locatie in jouw EIGEN REGIO of gewoon BIJ JOU THUIS. Bel me gerust als je er meer gevoel bij wilt krijgen of ik de re-integratiecoach ben die jou verder gaat helpen.

Berend Tiemersma

LinkedIn Berend Tiemersma Re-integratiecoach

Persoonlijke Effectiviteit

Zelfanalyse met behulp van een mini-assessment. Op basis van de uitkomst wordt gewerkt aan je mindset (manier van denken): persoonlijk, intermenselijk en werk-gerelateerd. Speerpunten zijn signaleren, verbinden en harmoniseren. Speciale aandacht voor rouwverwerking en zingeving. In een efficiënt plan van aanpak worden meetbare doelstellingen en acties opgenomen. De focus ligt op je kwaliteiten, vaardigheden, interesses, valkuilen en bedreigingen versus kansen. Om inkomen te genereren binnen een werkkring of met een eigen bedrijfsactiviteit.

Werknemersvaardigheden

Aandacht voor gedrag binnen een werkomgeving. Dit kan het omgaan met collega’s en leidinggevenden betekenen, alsook onderling wisselende stemmingen en hiërarchische verhoudingen. Hulp bij het zoeken van een werkervaringsplek voor het opbouwen van arbeidsritme. Tevens om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt in de vorm van een werkkring of eigen bedrijfsactiviteit. Nieuw aangeleerd gedrag toepassen in een werkomgeving met aandacht voor stressfactoren, het verkennen en bewaken van je grenzen.

Arbeidsmarktpositie

Tijdens je zoektocht naar een passende werkkring zal ter oriëntatie aandacht worden besteed aan sollicitatie-instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan vacatures zoeken via internet, een cv met onderscheidend profiel en een dynamische sollicitatiebrief. We gaan je missie en visie uitwerken. Er wordt aandacht besteed aan het doelgericht inzetten van sociale media en je eigen netwerk. We gaan werken aan zichtbaarheid voor potentiële werkgevers/opdrachtgevers en profilering om interesse te wekken voor kennismaking met jou.

Heb je vragen over jouw situatie?

Bel of klik voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek

KLIK VOOR AFSPRAAK OF BEL DIRECT 0653 610 795

De routes voor Re-integratie:

“Participatie Interventie”

“Bevordering Maatschappelijke Deelname”

“Werkfit maken”

“Naar Werk”

Begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt

Ter ondersteuning om terug te keren naar de arbeidsmarkt kunnen met mij als re-integratiecoach drie routes worden gevolgd:

  • “Werkfit maken” via UWV tijdens WIA/Wajong: kun je je werk nog niet hervatten of heb je nog geen werkervaring, dan word je begeleid om geschikt te worden voor passend werk of het volgen van een opleiding ter omscholing.
  • “Naar werk” via UWV tijdens de WIA/Wajong/ZW: je kunt worden gere-integreerd naar passend werk of met de start van een eigen bedrijf.
  • “Naar werk” tijdens de ziektewet gedurende de Poortwachter-periode: je kunt hervatten bij je eigen werkgever in aangepast werk (Spoor 1) of elders worden geplaatst (outplacement, Spoor 2).

Bij de 1e en 2e optie is er geen sprake meer van een loondienstverband en wordt het traject “Werkfit maken” of “Naar Werk” uitgevoerd in opdracht van het UWV. Bij de 3e optie is er nog wel sprake van een loondienstverband en kan het traject “Naar Werk” worden uitgevoerd in opdracht van de werkgever (direct of indirect).

Ben je op dit moment nog in loondienst? De werkgever zal veelal bereid zijn om de kosten van een re-integratietraject te vergoeden. Hij wil immers  zoveel mogelijk verzuim beperken of verkorten. Vooral ook als preventieve maatregel om uitval te voorkomen.

Begeleiding bij Scholing

Ben je al “werkfit” gemaakt en het UWV heeft vastgesteld dat scholing noodzakelijk is om aan het werk te gaan, dan is de volgende modulaire re-integratiedienst van het UWV mogelijk:

  • “Begeleiding bij Scholing”: ondersteuning om gestructureerd en planmatig taken en opdrachten i.v.m. scholing uit te voeren, om deze succesvol te kunnen afronden. Doel is een betere match met vacatures (aansluitend bij de scholing).

Als de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is

Is de stap naar een traject “Werkfit maken” of “Naar Werk” op dit moment te groot? Om de afstand tot de arbeidsmarkt te helpen verkleinen, worden twee modulaire re-integratiediensten in opdracht van het UWV verleend:

  • “Participatie Interventie”: grote afstand tot het maatschappelijk verkeer; je hebt geen of weinig contact met anderen buiten je eigen huiselijke kring; je hebt hulp nodig bij het omgaan met (ernstige) belemmeringen en de consequenties daarvan op je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld bij  verlies van werk.
  • “Bevordering Maatschappelijke Deelname”: grote afstand tot het maatschappelijk verkeer; eerste voorzichtige opbouw van fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Bijvoorbeeld het versterken van zelfbeeld, zelfvertrouwen en motivatie.

Wat klanten zeggen over mijn manier van werken als re-integratiecoach

Ik was in twee maanden uit een burn-out De mediawereld is soms net een bassin met haaien. Zelf ben ik beslist niet op mijn mondje gevallen en echt wel opgewassen tegen managers die willen snoeien waar het niet handig is.
Lees meer >>
EvB
Berend kan mensen lezen, zeg ik wel eens als iemand even niet weet hoe het verder moet. De reacties zijn heel verschillend. De een schrikt, de ander spitst meteen de oren. Zelf ben ik nuchter, praktisch en kritisch van aard.
Lees meer >>
NS