Re-integratiecoach helpt jouw toekomst een nieuwe impuls te geven

Veel mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het is om je baan te verliezen. Eerst ben je als verdoofd, dan boos, daarna verdrietig. Je merkt dat angst en onzekerheid zich van je meester maken. Er is een belangrijk doel in je leven weggevallen. Je hebt het idee dat je omgeving anders naar je kijkt, maar is dat wel zo? Hoe dan ook niet goed voor je gevoel van eigenwaarde. Regelmatig komt de gedachte in je op hoe het weer goed moet komen. Je zoekt een re-integratiecoach die je kan helpen je leven en werk een nieuwe impuls te geven. Als je wilt gaan we samen jouw balans in Werk, Leven en Welzijn herstellen, waar AltraVista Consultancy goed in is.

In de rol van re-integratiecoach verplaats ik me gemakkelijk in de beleving van zowel werknemer als werkgever. Intuïtief weet ik snel de vinger op de zere plek te leggen. Praktisch ingesteld plaats ik pijnpunten en obstakels in een ander perspectief. Als springplank voor nieuwe kansen en een inspirerende re-integratie. Ik help je nieuwe inzichten en talenten te ontwikkelen, gericht op wat je graag doet. We gaan mogelijkheden verkennen voor inkomen uit een werkkring of eigen bedrijfsactiviteit. Je leert zichtbaar te worden voor potentiële werkgevers of opdrachtgevers. En je zodanig te profileren dat ze geïnteresseerd raken om met je kennis te maken.

Re-integratiecoaching vindt plaats in mijn sfeervolle praktijk, op een rustige locatie in jouw EIGEN REGIO of gewoon BIJ JOU THUIS. Bel me gerust als je er meer gevoel bij wilt krijgen of ik de re-integratiecoach ben die bij jou past.

Berend Tiemersma

Persoonlijke Effectiviteit

Zelfanalyse met behulp van een mini-assessment. Op basis van de uitkomst wordt gewerkt aan je mindset (manier van denken): persoonlijk, intermenselijk en werk-gerelateerd. Speerpunten zijn signaleren, verbinden en harmoniseren. Speciale aandacht voor rouwverwerking en zingeving. In een efficiënt plan van aanpak worden meetbare doelstellingen en acties opgenomen. De focus ligt op je kwaliteiten, vaardigheden, interesses, valkuilen en bedreigingen versus kansen. Om inkomen te genereren binnen een werkkring of met een eigen bedrijfsactiviteit.

Werknemersvaardigheden

Aandacht voor gedrag binnen een werkomgeving. Dit kan het omgaan met collega’s en leidinggevenden betekenen, alsook onderling wisselende stemmingen en hiërarchische verhoudingen. Hulp bij het zoeken van een werkervaringsplek voor het opbouwen van arbeidsritme. Tevens om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt in de vorm van een werkkring of eigen bedrijfsactiviteit. Nieuw aangeleerd gedrag toepassen in een werkomgeving met aandacht voor stressfactoren, het verkennen en bewaken van je grenzen.

Arbeidsmarktpositie

Tijdens je zoektocht naar een passende werkkring zal ter oriëntatie aandacht worden besteed aan sollicitatie-instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan vacatures zoeken via internet, een cv met onderscheidend profiel en een dynamische sollicitatiebrief. We gaan je missie en visie uitwerken. Er wordt aandacht besteed aan het doelgericht inzetten van sociale media en je eigen netwerk. We gaan werken aan zichtbaarheid voor potentiële werkgevers/opdrachtgevers en profilering om interesse te wekken voor kennismaking met jou.

Heb je vragen over jouw situatie?

Bel of klik voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek

KLIK VOOR AFSPRAAK OF BEL DIRECT 0653 610 795

De routes voor Re-integratie “Werkfit” of “Naar werk”

Ter ondersteuning om terug te keren naar de arbeidsmarkt kunnen drie routes worden gevolgd:
a) “Werkfit maken” via UWV tijdens WIA/Wajong: kun je je werk nog niet hervatten of heb je nog geen werkervaring, dan word je begeleid om geschikt te worden voor passend werk of het volgen van een opleiding ter omscholing.
b) “Naar werk” via UWV tijdens de WIA/Wajong/ZW: je kunt worden ge(re)-integreerd naar passend werk of met start van een eigen bedrijf.
c) “Naar werk” tijdens de ziektewet gedurende de Poortwachter-periode: je kunt hervatten bij je eigen werkgever in aangepast werk (Spoor 1) of elders worden geplaatst (outplacement, Spoor 2).

Bij optie a en b is er geen sprake meer van een loondienstverband en wordt het traject “werkfit” of “naar werk” uitgevoerd in opdracht van UWV. Bij optie c is er nog wel sprake van een loondienstverband en kan het traject ‘naar werk’ worden uitgevoerd in opdracht van de werkgever (direct of indirect).

Gelet op het belang om verzuim te beperken, c.q. verkorten, zullen werkgevers veelal bereid zijn de kosten te vergoeden. Vooral ook als preventieve maatregel om uitval te voorkomen.

Wat klanten zeggen over mijn manier van werken

Ik was in twee maanden uit een burn-out De mediawereld is soms net een bassin met haaien. Zelf ben ik beslist niet op mijn mondje gevallen en echt wel opgewassen tegen managers die willen snoeien waar het niet handig is.
Lees meer >>
EvB
Berend kan mensen lezen, zeg ik wel eens als iemand even niet weet hoe het verder moet. De reacties zijn heel verschillend. De een schrikt, de ander spitst meteen de oren. Zelf ben ik nuchter, praktisch en kritisch van aard.
Lees meer >>
NS