Verlies van wie of wat je dierbaar is, een ingrijpende verandering
Mensen zien en horen je, maar wie verstaat je… en helpt je eruit?

Verliesbegeleiding… je denkt liever niet aan wie of wat je ooit zou kunnen kwijtraken, want je bent op zoek naar levensgeluk. Heb je het gevonden, dan hoop je dat het altijd zal voortduren. Met mensen om je heen die je leven kleur geven en er voor je zijn als je ze nodig hebt. Een warm thuisfront. Een maatschappelijke positie die je zelfvertrouwen geeft. Maar op een dag kan het plotseling anders zijn als een belangrijke schakel in je leven wegvalt. Een ingrijpende verandering is het gevolg. De leegte die deze met zich meebrengt noemen we verlies. Het gevolg is een situatie van rouw. We spreken dan ook van Verlies en Rouw. Een verlieskundige of verlies- en rouwconsultent adviseren en begeleiden je tijdens het rouwproces. Als verliescoach ga ik een stap verder. Tijdens de verliesbegeleiding help ik je de draad weer op te pakken en te gaan doen waar je weer energie van krijgt. Verderop in de tekst zal duidelijk worden hoe ik dat doe. Ook is er een brochure te downloaden.

VERLIES IN DE PRIVÉSFEER
Terwijl je deze pagina over verliesbegeleiding bezoekt ben je mogelijk net iemand kwijtgeraakt die je dierbaar is. Misschien is het iemand die dichtbij je heeft gestaan zoals een grootouder, je vader of moeder, je partner, een kind of zelfs een huisdier. Misschien iemand met wie je je anders sterk verbonden hebt gevoeld. Bijvoorbeeld een goede vriend(in) of een fijne collega met wie je niet alleen over het werk sprak. Maar vaak is er niet eens sprake van overlijden bij verliesbegeleiding. Denk bijvoorbeeld eens aan een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding, een ongeluk of verlies op het werk. Ook hier kan behoefte zijn aan verliesbegeleiding doordat je levenssituatie ingrijpend is veranderd en je mogelijk hulp nodig hebt bij de rouwverwerking.

VERLIES OP HET WERK
Ook een veranderende situatie in je werkkring kan maken dat je behoefte hebt aan een verliescoach. Een reorganisatie bijvoorbeeld, waardoor er interne verschuivingen plaatsvinden. Je moet met nieuwe collega’s samenwerken in een nieuwe functie op een andere afdeling. Plotseling worden je competenties onder de loep genomen en wordt je functioneren in twijfel getrokken. Je moet je bedrijfsauto inleveren en de opleiding die je zou volgen gaat niet door. Je krijgt de indruk dat je baan op de tocht staat, maar je probeert er niet aan te denken. Als je je baan kwijtraakt is het alsof de grond onder je voeten wegzakt. In de rouwsituatie die ontstaat is moeilijk te herkennen dat in elke bedreiging een nieuwe kans schuilt. Een cruciaal aandachtspunt bij verliesbegeleiding is dan ook Verlies op het Werk.

ROUWVERWERKING
Rouwen is een normale reactie bij verandering of verlies die van betekenis is. Rouwen gaat niet alleen over verlies door overlijden, maar is veel breder. Rouwen betekent afscheid nemen en de verandering onder ogen zien. Aan de slag gaan met het verlies door het uitvoeren van rouwtaken. Je hoeft dat niet alleen te doen. Een verliescoach kan je daarbij ondersteunen en begeleiden.

ZORG BIJ VERLIES EN ROUW
Tijdens de rouwperiode zijn tal van administratieve en praktische zaken te regelen rond de uitvaart en de nalatenschap. Maar eigenlijk staat je hoofd daar niet naar staat en zie je er tegenop. Onze dienstverlening is erop gericht je op elk gewenst moment bij te staan met raad en daad. Wij zijn gewend om als coach en persoonlijk assistent te werken. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de persoonlijke sfeer. Lees meer

Wees niet alleen met verlies. Laten we het samen oppakken.

Mensen zijn verrast als in de loop van ons gesprek zwaarmoedigheid plaatsmaakt voor moed en vertrouwen. Het leven krijgt weer zin en betekenis als dingen in een ander perspectief worden geplaatst en nieuwe kansen een keerpunt inluiden.

Een eerste kennismaking geeft rust en vertrouwen. Het gesprek is telefonisch en duurt circa 20 minuten. GRATIS en zonder verplichtingen. Druk op de knop hieronder als je wilt dat ik contact met je opneem.

JA, IK WIL EEN GRATIS KENNISMAKING

Een nieuw levenspad op weg naar je bestemming

Is dit herkenbaar voor jou?

 • Je voelt een groot gemis en een leegte die je verdrietig maken.
 • Je zoekt antwoord op de vragen door open eindjes die in je gedachten malen.
 • Je hebt moeite met concentratie en bent soms wat verward.
 • Je weet niet hoe een einde te maken aan angst en depressie.
 • Je voelt een machteloze woede die je energie rooft.
 • Je voelt je gespannen, vermoeid en lusteloos.
 • Je hebt nergens plezier in en weinig of geen behoefte aan contact.
 • Je voelt je niet begrepen in je rouwsituatie, mensen vinden het al gauw genoeg.
 • Je hebt meer tijd nodig om te rouwen dan je omgeving toestaat.
 • Je ziet er tegenop weer aan het werk te gaan.
 • Je wilt verder met je leven, maar je ziet er tegenop dat alleen te doen.
 • Je zoekt een nieuwe invulling van je leven, maar welke richting moet je kiezen.

Zo kan ik je helpen

 • Een gesprek waarin je jezelf kunt zijn met iemand die zich in jou kan verplaatsen.
 • Dat er met oprechte belangstelling naar je wordt geluisterd.
 • Dat er niet alleen met je wordt meegedacht, maar ook meegevoeld.
 • Dat je niet meer alleen bent met je verdriet en alles bespreekbaar is.
 • Dat de vragen die worden gesteld voortschrijdend inzicht geven aan jou.
 • Dat je wordt geholpen om wat er speelt in een ander perspectief te zien.
 • Dat het andere perspectief leidt tot een nieuwe zienswijze.
 • Dat je nieuw inzicht in jezelf krijgt dat hoop geeft voor de toekomst.
 • Dat je tijdens het verwerkingsproces bedreigingen leert omzetten in kansen.
 • Dat je merkt hoe angst, boosheid en verdriet afnemen en er rust in je hoofd ontstaat.
 • Dat je je weer in staat voelt te leven in het heden.
 • Dat je weet wat je nooit meer wilt en wat je nu anders gaat doen.
 • Dat je de energie voelt om door te zetten omdat je er niet alleen voorstaat.
 • Dat je een droom durft te hebben omdat je leert dat je deze kunt waarmaken als je werkelijk wilt.
 • Dat je leven een andere wending krijgt die maakt dat je weer gelukkig kunt zijn.
 • Misschien gebeurt het opnieuw of is het voor het eerst, maar je gaat eindelijk leven.

Verlies… verandering…
Wie helpt je eruit?

Brochure downloaden

 • Voor wie hulp zoekt met raad en daad bij verlies en rouw.
 • Ter introductie voor professionals in de uitvaart bij voor- en nazorg.

Download Brochure
Wees niet alleen met verliesverwerking. Laten we het samen oppakken.
AANMELDEN VOOR GRATIS TELEFOONGESPREK

Resultaatgerichte werkwijze om de controle over je leven terug te krijgen

Als verliescoach van AltraVista Consultancy help ik je de draad weer op te pakken. Waar nodig geven we samen een andere wending aan je leven, waardoor het weer zin en betekenis krijgt. De verliesbegeleiding is gericht op de rouwtaken die betrekking hebben op het verwerkingsproces. Mijn spiritueel invoelingsvermogen helpt snel te lokaliseren waar zich de pijn in diepere lagen bevindt. Er worden eerste inzichten gegeven.

Als vervolgstap worden afspraken vastgelegd in een behandelplan. Centraal staat het oplossen van pijnpunten op basis van voortschrijdend inzicht dat je krijgt. De perspectieven voor de toekomst die tijdens ons gesprek gestalte krijgen worden desgewenst omgezet in doelstellingen. Deze worden SMART geformuleerd in een efficiënt plan van aanpak. Geleidelijk worden obstakels van verlies en rouw een springplank voor nieuw levensgeluk.

Een nieuw levenspad op weg naar je bestemming

Wat klanten zeggen

Ik was in twee maanden uit een burn-out De mediawereld is soms net een bassin met haaien. Zelf ben ik beslist niet op mijn mondje gevallen en echt wel opgewassen tegen managers die willen snoeien waar het niet handig is.
Lees meer >>
EvB
Berend kan mensen lezen, zeg ik wel eens als iemand even niet weet hoe het verder moet. De reacties zijn heel verschillend. De een schrikt, de ander spitst meteen de oren. Zelf ben ik nuchter, praktisch en kritisch van aard.
Lees meer >>
NS
Wees niet alleen met verliesverwerking. Laten we het samen oppakken.
AANMELDEN VOOR GRATIS TELEFOONGESPREK